≡ THÔNG TIN

THỂ LỆ

Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam đánh giá cổ phiếu coca-cola trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống ở Việt Nam, không giới hạn độ tuổi.

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 634 tác giả, 60 tỉnh/thành và 2039 tác phẩm

≡ THÔNG TIN

THỂ LỆ

Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống ở Việt Nam, không giới hạn độ tuổi.