DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

433

Nguyễn Thị Thu Thảo

Tây Ninh

1

434

Phạm Quang Thành

TP HCM

10

435

Bùi Hải Thượng

Nghệ An

2

436

Nhan Hữu Phát

Sóc Trăng

2

437

Nhan Hữu Phát

Sóc Trăng

0

438

Nhan Hữu Phát

Sóc Trăng

0

439

Nguyễn Nam Phương

TP HCM

8

440

Phạm Thanh Quang

An Giang

10

441

Đang Hong Long

Bình Dương

10

442

Nguyễn Thị Kim Chi

Khánh Hòa

1

443

Đàm Văn Thảo

Quảng Ngãi

0

444

Huỳnh Chí Tâm

Sóc Trăng

0

445

Ngô Thị Thúy

Tây Ninh

10

446

Nguyên Duy Hậu

Tây Ninh

9

447

Nguyễn Quang Vinh

Kon Tum

6

448

Huỳnh Ngọc Nữ

Sóc Trăng

0

449

Pham Huy Hà

Tuyên Quang

2

450

Hoàng Như Thính

Hà Nội

10

451

Võ Văn Khoẽ

Sóc Trăng

1

452

Huỳnh Anh Tuấn

Sóc Trăng

0

453

Trần Thị Loan

TP HCM

0

454

Nguyễn Quang Phúc

TP HCM

1

455

Trần Văn Lũy

Ninh Bình

10

456

Phạm Thị Xuân

Bình Phước

10

457

Nguyễn Bộ

Quảng Nam

10

458

Trần Minh Trung

TP HCM

7

459

Dương Tiến Dũng

Bắc Giang

8

460

Phạm Đình Thành

Hà Nội

10

461

Lê Vũ Xuân Anh

Hà Nội

1

462

Nguyễn Khanh

Tây Ninh

2

463

Quảng Ngoc Minh

An Giang

10

464

Lê Dậu

Thanh Hóa

0

465

Lê Dậu

Thanh Hóa

0

466

Ngô Tiến Thịnh

TP HCM

8

467

Vũ Ngọc Thuấn

Bình Dương

9

468

Nguyễn Tấn Thọ

TP HCM

1