DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

541

Trịnh Văn Ái

An Giang

1

542

Nguyễn Phương Lam

Trà Vinh

0

543

Nguyễn Thị Quyến Hương

TP HCM

2

544

Trần Duy Ngoãn

Nghệ An

10

545

Đỗ Thanh Mai

Hải Dương

6

546

Lê Phước Thành

Quảng Trị

6

547

Nguyễn Ngọc Luân

TP HCM

5

548

Đậu Hồng Sơn

Nghệ An

7

549

Nguyen Van Luan

Đồng Tháp

2

550

Trần Cao Bảo Long

TP HCM

10

551

Huỳnh Thị Thy

An Giang

1

552

Nguyễn Huy Tưởng

Hà Nội

6

553

Nguyễn Đăng Thành

Hà Nội

7

554

Lê Vân

Sơn La

1

555

Pham Ngọc Hùng

TP HCM

4

556

Hồng Ngọc Thanh

An Giang

0

557

Hoàng Thị Gái

Quảng Ninh

8

558

Đường Hồng Mai

Hà Nội

10

559

Phan Huy Nam

Hà Nội

10

560

Nguyễn Bách Chiến

Quảng Bình

0

561

Lý Khánh Linh

Sóc Trăng

1

562

Phan Thanh Tuấn

Sóc Trăng

1

563

Vũ Quang Bình

Bắc Ninh

9

564

Nguyễn Xuân Tường Vi

Sóc Trăng

1

565

Triệu Hớn Võ

Sóc Trăng

4

566

Võ Thị Biên

Trà Vinh

1

567

Vũ Minh Long

Hà Nội

9

568

Nguyễn Phi Khanh

Tuyên Quang

1

569

Nguyễn Quốc Huy

Bình Thuận

10

570

Nguyễn Tuấn Anh

Quảng Ninh

4

571

Đỗ Văn Dương

Lạng Sơn

10

572

Trịnh Mỹ An

Trà Vinh

3

573

Nguyễn Đức Tuấn

Sơn La

2

574

Trần Quốc Dũng

TP HCM

10

575

Trần Văn Tần

Lào Cai

10

576

Đỗ Thị Thược

Hà Nội

10