DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

577

Đinh Van Tưởng

Lạng Sơn

6

578

Nguyễn Văn Vượng

Vĩnh Phúc

6

579

Nguyễn Ngọc Hải

TP HCM

10

580

Đặng Hồng Long

Bình Thuận

10

581

Nguyễn Văn Đạo (nguyễn Đạo)

Nghệ An

5

582

Nguyễn Ngọc Uyên Minh

TP HCM

2

583

Trương Anh Dũng

Kiên Giang

7

584

Hoàng Ngọc Nghĩa

Quảng Ninh

1

585

Lê Duy Bảo

TP HCM

1

586

Bùi Minh Hải

Hưng Yên

9

587

Alex Cao

Quảng Ngãi

1

588

Nguyễn Thị Mai Hoa

Bình Dương

6

589

Nguyễn Thế Bằng

Phú Thọ

10

590

Trương Thạch Vũ

Kiên Giang

10

591

Nguyễn Anh Cường

Đà Nẵng

10

592

Nguyễn Quốc Hùng

Hà Nội

2

593

Lê Chí Trung

Phú Yên

2

594

Ngô Văn Dương

Nghệ An

8

595

Trần Văn Túy

Bình Thuận

10

596

Hoàng Hiệp{vũ Văn Hiệp

Hải Dương

10

597

Dương Văn Toàn

Quảng Ninh

3

598

Nguyễn Trọng Nghĩa

Ninh Thuận

1

599

Nguyễn Ngôc Phúc

Long An

10

600

Trần Quốc Việt

Hà Nội

2

601

Binh The Nguyen

Hà Nội

10

602

Cao Thị Minh Hạnh

Lâm Đồng

0

603

Lê Quang Hiển

Phú Thọ

0

604

Lê Quang Hiển

Phú Thọ

1

605

Võ Đình Nguyên

Trà Vinh

1

606

Nguyễn Văn Thành

Hà Nội

3

607

Phùng Văn Tấn (tấn Lộc)

Long An

7

608

Thanh Vu

Bạc Liêu

10

609

Nguyễn Thanh Sơn

Hải Phòng

1

610

Phạm Ngọc Tân

Quảng Ninh

0

611

Nguyễn Đức Toàn

Hà Nội

10

612

Nguyễn Hữu Thành

Hà Tĩnh

3