DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

649

Đinh Thị Kim Lan

TP HCM

8

650

Phạm Minh Giảng

Bình Dương

10

651

Nguyễn Viết Tiến

Tây Ninh

10

652

Huỳnh Thị Lệ Hằng

Tây Ninh

7

653

Thái Vĩnh Phú

An Giang

8

654

Phạm Phú Bách

Thái Bình

4

655

Cấn Đình Loan

Quảng Ninh

10

656

Bạch Ngọc Tư

Quảng Ninh

5

657

Nguyễn Văn Kỳ Nam

An Giang

6

658

Nguyễn Đức Diệu

Hà Nội

2

659

Hồ Xuân Thành

Nghệ An

10

660

Đỗ Khánh Vân

Thái Nguyên

9

661

Ngô Thị Hồng Loan

TP HCM

2

662

Nguyễn Hồ Bảo Việt

Tây Ninh

2

663

Lê Văn Bi (lê Bi)

Tây Ninh

10

664

Nguyễn Kim Liên

Tây Ninh

8

665

Lưu Minh Dân

Lạng Sơn

8

666

Nguyễn Dương Hải

Đồng Tháp

10

667

Đại Dương

Tây Ninh

1

668

Trần Nguyễn Tuấn Ngọc

Tây Ninh

3

669

Nguyễn Văn Hoan(phương Hoan)

Quảng Trị

10

670

Mạc Văn Nhân

Hà Nội

4

671

Trần Thắng

Hà Nội

3

672

Nguyễn Thị Vân

TP HCM

10

673

Dương Tuấn Dũng

Thái Nguyên

0

674

Nguyễn Thành Vương

Quảng Bình

1

675

Dương Tuấn Dũng

Thái Nguyên

7

676

Dương Tuấn Dũng

Thái Nguyên

0

677

Dương Tuấn Dũng

Thái Nguyên

0

678

Dương Tuấn Dũng

Thái Nguyên

0

679

Hoàng Đình Kiệt

Quảng Trị

5

680

Nguyễn Thị Kimdung

Hà Nội

0

681

Nguyễn Công Thủy

Cần Thơ

3

682

Phạm Quốc Đàn

Nghệ An

10

683

Hồ Văn Trung

Phú Yên

0

684

Bùi Trọng Nghĩa

Cà Mau

0