DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

937

Dzũng Nguyễn (nguyễn Văn Dũng)

TP HCM

7

938

Hoàng Đức Ngọc

Bình Định

4

939

Nguyễn Chí Long

Sơn La

5

940

Quang Hồ

Hà Nội

2

941

Phạm Thị Mỹ Hạnh

Hà Nội

3

942

Trương Thi Bích Hạnh

Hà Nội

5

943

Nguyễn Thanh Hà Hà

Hà Nội

6

944

Nguyễn Đăng Việt

Hà Nội

10

945

Vũ Hồng Kỳ

Hà Nội

2

946

Lưu Trọng Đạt

Hòa Bình

4

947

Lê Đắc Ngọc

Hà Nội

5

948

Tran Quoc Tuan

Vĩnh Phúc

1

949

Vũ Anh Tuấn

Hưng Yên

1

950

Nguyễn Thế Dũng

Bắc Giang

4

951

Quàng Mạnh Hùng

Sơn La

0

952

Nguyễn Minh Trường

Hà Nội

2

953

Trần Anh Tuấn

Hà Nội

2

954

Mai Ngọc Hậu

Tây Ninh

0

955

Phùng Quán

TP HCM

2

956

Trần Quốc Dự

Trà Vinh

0

957

Nguyễn Thị Ngọc Trân

Trà Vinh

0

958

Lâm Tuấn Kha

Trà Vinh

0

959

Nguyễn Đức Thủy

Phú Thọ

0