KẾT QUẢ

GIẢI THƯỞNG TT TÁC PHẨM TÁC GIẢ TỈNH/TP GIẢI THƯỞNG 1 Cha con người Mông tại Sủng Là, Hà Giang dựng cờ Tổ quốc đón…

Thông báo về cơ cấu giải thưởng

+ 2 Giải nhất, mỗi giải 20.000.000 VNĐ + 3 Giải nhì, mỗi giải: 15.000.000 VNĐ + 6 Giải ba, mỗi giải: 10.000.000 VNĐ +…

THỂ LỆ

1. Cơ quan chủ trì – Ban Tuyên giáo Trung ương 2. Cơ quan phối hợp – Ban Đối ngoại Trung ương – Bộ Ngoại…