21, Aug 2022
Thông báo về cơ cấu giải thưởng

+ 2 Giải nhất, mỗi giải 20.000.000 VNĐ

+ 3 Giải nhì, mỗi giải: 15.000.000 VNĐ

+ 6 Giải ba, mỗi giải: 10.000.000 VNĐ

+ 10 Giải khuyến khích, mỗi giải 5.000.000VNĐ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *