21, Aug 2022
Thông báo về cơ cấu giải thưởng

+ 2 Giải nhất, mỗi giải 20.000.000 VNĐ

+ 3 Giải nhì, mỗi giải: 15.000.000 VNĐ

+ 6 Giải ba, mỗi giải: 10.000.000 VNĐ

+ 10 Giải khuyến khích, mỗi giải 5.000.000VNĐ

 

21, Aug 2022
THỂ LỆ

1. Cơ quan chủ trì

– Ban Tuyên giáo Trung ương

2. Cơ quan phối hợp

– Ban Đối ngoại Trung ương

– Bộ Ngoại giao

– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

– Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

– Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

3. Cơ quan thực hiện

– Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

4. Mục đích, ý nghĩa

Đổi mới, đa dạng hóa các phương thức